NEN 60974-14 Lasapparatuur valideren

In de ARBO-wet opgestelde eisen op het gebied van elektrische veiligheid zijn uitgewerkt in de norm NEN 3140, elektrisch gereedschap. Ook lasapparatuur moet hieraan voldoen.
Daarbij komt dat in Europa verkochte lasapparatuur  wordt ontwikkeld en gebouwd volgende de Europese norm EN 60974-1 IEC 2018.
Volgens deel 4 van deze norm moet er aanvullend een periodieke elektrische veiligheidskeuring worden uitgevoerd.
Voordat we lasapparatuur mogen kalibreren en/of valideren is het verplicht om de machine eerst te keuren volgens de NEN 3140 en de lasnorm norm NEN-EN 60974-4 IEC 2018.

Bedrijven die werken onder de NEN-EN 1090-2 norm, klasse 2, 3 of 4 moeten aan kunnen tonen dat ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de ISO 3834-2.
Tevens moet men aan kunnen tonen dat ze jaarlijks de lasapparatuur laten keuren volgens de NEN-EN 60974-4 IEC 2018 en dat deze ook hebben laten kalibreren en/of valideren volgens de norm NEN-EN-IEC 60974-14.

 

VVS-Techniek past sinds oktober 2020 de nieuwe norm NEN-EN-IEC 60974-14 toe tijdens het valideren en/of kalibreren van uw machines.

Voor de validatie en kalibratie gebruiken we zoals voorgeschreven een gekalibreerde weerstandsbank.

Er zijn 2 verschillende klassen:

  • de precisie klasse
  • de standaard klasse

In overleg met de klant bepalen we wat nodig is, en over welke range van de machine, volledig of gedeeltelijk.

Waar naar wordt gekeken bij NEN-EN-IEC 60974-14 kalibreren van lasapparatuur

  • Machines voor MIG/MAG of FCAW ook wel genoemd CV (constant voltage) machines

Bij deze machines worden het voltage, de stroom en de draadsnelheid gemeten. Indien de uitkomst van metingen binnen de toegestane afwijkingen vallen is de machine OK, en voorzien we de machine van een goedkeurings-sticker en krijgt de klant een digitaal rapport.

  • Machines voor Elektrode- en TIG lassen ook wel genoemd CC (constant current) machines

Bij deze machines meten we de stroom en het voltage in DC mode.
Belangrijk bij TIG machines is dat we meten zonder HF functie en met met uitgeschakelde functies voor stabiliseren van de boog.
Als de machines volgens WPS hoofdzakelijk voor AC lassen wordt gebruikt moet de verificatie in AC mode plaatsvinden.

 

 

 

 


Algemeen

Voor aanvang van de procedure meten we de primaire voedingsspanning.
Bij uitvoeren van de metingen moet de omgevingstemperatuur 25 ± 10 ℃ zijn.

Ook na reparatie van lasmachines is het verplicht om deze te keuren volgens de NEN EN IEC 60974-4 norm. VVS-Techniek heeft de kennis in huis en de juiste meetapparatuur om uw machine volgens de NEN 3140, de IEC 60974-4 en NEN-EN-IEC 60974-14 normen te keuren en valideren.

 

Ik wil mijn lasapparatuur laten valideren

 

 

 

NEN-EN-IEC 60974-4 lasapparaten keuren

Lasapparaten keuren

NEN 3140 gereedschap keuren

Gereedschap keuren

NEN 60974-14 Lasapparatuur valideren

Lasapparaten valideren

Contact

Gegevens
VVS Welding B.V.
Paul Gabriëlstraat 4a
5753 DG Deurne
Tel +(31) 0493 34 89 00
verkoopvvs@vlh.nl
KvK 91351456

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

 

08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
Gesloten
Gesloten