NEN 60974-4 Lasapparatuur keuren

VVS -Techniek biedt een groot assortiment aan las- en snijapparatuur. Naast het verkopen van lasapparatuur en plasma snij-apparatuur keuren wij ook machines.

NEN 60974-4 lasapparatuur keuren doen wij graag voor jou.

De ARBO-wet eist namelijk van werkgevers dat zij de veiligheid van elektrische arbeidsmiddelen zo goed mogelijk waarborgen. De in de ARBO-wet opgestelde eisen zijn op het gebied van elektrische veiligheid uitgewerkt in de norm NEN 3140.

Specifiek voor lasapparatuur is dit echter niet voldoende. De in Europa verkochte lasapparatuur  wordt ontwikkeld en gebouwd volgende de Europese norm EN 60974-1 IEC 2005. Volgens deel 4 van deze norm moet er een periodieke elektrische veiligheidskeuring worden uitgevoerd. Dit doen we volgens de meer uitgebreide norm IEC-60974-4.

De keuringen kunnen naar wens van de klant in onze werkplaats plaatsvinden, maar uiteraard ook op locatie. De machines worden na goedkeuring voorzien van de juiste stickers en de klant krijgt het rapport met de details van de keuring digitaal toegezonden.

Waar naar wordt gekeken bij NEN 60974-4 lasapparatuur keuren

Tijdens het keuren voeren we een visuele inspectie uit en een elektrische test. Na een reparatie is het noodzakelijk om ook een functietest uit te voeren. Hieronder worden de visuele inspectie, de elektrische test en de functietest verder uitgelicht.

Visuele inspectie

Toorts of elektroden houder, en massaklem:

 • Ontbrekende of defecte isolatie.
 • Defecte aansluitingen.
 • Defecte of ontbrekende schakelaars.
 • Andere beschadigingen.

Primaire voeding:

 • Defecte of beschadigde aansluitkabel.
 • Vervormde contactstop.
 • Gebroken of gesmolten pennen.
 • Kabel uit trekontlasting, of trekontlasting defect.
 • Kabels en/of contactstop niet geschikt voor de aangesloten machine.

Secundaire zijde (las-circuit):

 • Laskabels, breuk of beschadigde isolatie.
 • Defecte of thermisch vervormde (OKC) connectoren.
 • Kabels en/of connectoren niet geschikt voor de aangesloten machine.

Behuizing:

 • Defecte of beschadigde onderdelen aan (delen van) de machine.
 • Onbevoegde modificaties.
 • Koelopeningen geblokkeerd of ontbrekende filters.
 • Tekenen van overbelasting en ondeugdelijk gebruik.
 • Missende of defecte beschermkappen (bv. gasfleshouders).
 • Missende of defecte wielen, hijs beugels , etc.
 • Defecte draadrol-houders.
 • Geleidende objecten in de omgeving (bv afgeknipte draadjes in de draadaanvoerkasten).

Bediening:

 • Defecte schakelaars, knoppen, meters, lampjes en display’s.
 • Defecte manometers/ flowmeters reduceer-toestel(len).
 • Verkeerd toegepaste zekeringen/ beveiligingen die vanaf de buitenkant bereikbaar zijn.

 

 

 

Algemeen:

 • Koelvloeistof niveau en vervuiling.
 • Defecte gasslangen en aansluitingen.
 • Slechte leesbaarheid van markeringen en aansluitingen.
 • Andere beschadigingen of aanwijzingen van ondeugdelijk gebruik.

Elektrische test

Tijdens een elektrische test wordt naar het volgende gekeken:

 • Weerstand van de beschermingsleiding
 • Isolatieweerstand tussen primaire zijde en het las-circuit.
 • Isolatieweerstand tussen las-circuit en beschermleiding.
 • Isolatieweerstand tussen primaire zijde en beschermleiding.
 • Primaire reële lekstroom
 • Secundaire nullastspanning (open spanning), piek- en RMS waarde.

Functionele test na een reparatie

Tijdens een functionele test na een reparatie wordt naar het volgende gekeken:

 • Indien aanwezig noodstop-circuits controleren op juiste werking.
 • Voedingsspanningscontacten controleren of meten.
 • VRD (Voltage Reduction Device) functie controleren.
 • Controle gasklep (indien aanwezig) op functioneren en lekkage.

Aanvullende metingen bij 60974-4 lasapparatuur keuren

Naast bovengenoemde aspecten worden er nog meer metingen gedaan bij jouw lasapparatuur. Op deze manier wordt de veiligheid van de medewerkers gewaarborgd.

 • Isolatieweerstand gemeten tussen primaire voeding en lascircuit.
 • Isolatieweerstand gemeten tussen lascircuit en beschermleiding.
 • Primaire lekstroom in de beschermleiding
 • Nullast spanning piek en RMS waarde.

Ook na reparatie van lasmachines is het verplicht om deze te keuren volgens de NEN EN IEC 60974-4 norm. VVS-Techniek heeft de kennis in huis en de juiste meetapparatuur om jouw machine volgens de NEN 3140 en de IEC 60974-4 normen te keuren.

 

Ik wil mijn lasapparatuur laten keuren

NEN-EN-IEC 60974-4 lasapparaten keuren

Lasapparaten keuren

NEN 3140 gereedschap keuren

Gereedschap keuren

NEN 60974-14 Lasapparatuur valideren

Lasapparaten valideren

Contact

Gegevens
VVS Welding B.V.
Paul Gabriëlstraat 4a
5753 DG Deurne
Tel +(31) 0493 34 89 00
verkoopvvs@vlh.nl
KvK 91351456

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

 

08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
08:00 – 17:00
Gesloten
Gesloten